ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 50,000 L.

งานติดตั้ง ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 50,000 ลิตร พร้อมงานเดินท่อเหล็กกัลวาไนซ์ และท่อตรวจสอบระดับน้ำ

รูปภาพ
Top