คลอรีนผง 60% SDIC

คลอรีนผง SDIC (Sodium Dichloroisocyanurate)

 - คลอรีนผง ชนิด SDIC เป็นการพัฒนาล่าสุด สามารถทำละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีผงตะกอน หลังจากละลายน้ำแล้ว จะแตกตัว HOCI และ Cyanuric Acid ช่วยให้มีความคงตัวในน้ำเพิ่มมากขึ้น โดยไม่มีผลกระทบต่อค่า ph ของน้ำ คลอรีนผง ชนิด SDIC สามารถออกฤทธิ์ได้ดีกว่าคลอรีนชนิด Calcium Hypochlorite 2-10 เท่า จึงใช้คลอรีน SDIC เพียงเล็กน้อย แต่สามารถฆ่าเชื้อได้ดี และไม่ทำให้ชุดหัวจ่ายคลอรีนอุดตัน สลายตัวได้เร็ว กลิ่นไม่ฉุน และมีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยกว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ 

  • Active Ingredient
  • Sodium Dichloro-S-Trizinetrioe 96.2%
  • Inert Ingredient 3.8%
  • Total 100.0%
  • Available Chlorine 60-64%

- บรรจุถังละ 50 Kg.

 

Top