เคมีป้องกันตะกรัน ในระบบ RO

เคมีป้องกันตะกรัน (Anti-Scaling) ชนิดเข้มข้น

  •  คุณสมบัติ เป็นน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน ในกระบวนการผลิตน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) ในระบบผลิตน้ำดื่มสามารถควบคุมการเกิดตระกันจาก Calcium Sulfate , Calcium Carbonate , Barium Sulfate ทำให้ลดการอุดตันผิวหน้าสัมผัสของเมมเบรน ยืดอายุการใช้งานของ Filter เมมเบรน ใช้งานได้ยาวนานขึ้น 
  •  เคมีป้องกันตะกรัน (Anti-Scaling) ชนิดเข้มข้น ใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด
  •  บรรจุถังละ 20 Kg.
Top