คลอรีนผง 65% (Calcium)

คลอรีนผง ชนิด แคลเซี่ยม ไฮโปคลอไรท์ (Calcium Hypochlorite)

  • เป็นคลอรีนที่ใช้กันแพร่หลาย มีผงปูนเป็นส่วนผสม เมื่อนำมาละลายน้ำจะมีตะกอนเจือปนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ก่อนและเทเฉพาะส่วนที่ใสไปใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ผงตะกอนไปอุดตันกับชุดจ่ายคลอรีน
  • ข้อดี : คลอรีน (แคลเซี่ยม) มีราคาถูก
  • ข้อสังเกตุ : มีตะกอนเจือปนมาก , มีกลิ่นฉุน , ควรปรับค่า ph อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 6 - 6.8 , คลอรีนที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 48 ชม.
Top