โซดาไฟน้ำ 50%

โซดาไฟน้ำ 50% (Sodium Hydroxide)

  • สินค้าคุณภาพส่งตรงจากโรงงานไม่ค้างสต๊อก
  • มีเอกสารประกอบการจัดส่งสินค้า MSDS , Halal , ผลตรวจรับรองจากกรมวิทย์ฯ , SGS 
  • รับรอบคุณภาพเต็ม % ไม่มีผสม

จำหน่าย 3 Package ดังนี้

  • 1. แบบถังบรรจุ ถังละ 30 Kg.
  • 2. แบบ Bulk หรือ IBC บรรจุ 1,000 Kg.
  • 3. แบบ Tank Car บรรจุ 4 - 15 ตัน
Top