งานบริการและติดตั้งระบบ

 • ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง
 • ตรวจสอบระบบและปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบเดิม
 • งานระบบสุขาภิบาล ปรับสภาพน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำใช้
 • งานระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Line Product) , ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
 • ผลิตและติดตั้งระบบ RO, DI, EDI, UF, MF, Softener, Clarifierฯ
 • งานติดตั้ง บำรุงรักษาและตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ ปั้มเติมอากาศ ระบบน้ำเสีย
 • ระบบปั้มน้ำ, บูสเตอร์ปั๊ม , ทรานเฟอร์ปั๊ม , ปั้มแรงดันสูง , ประกอบตู้ควบคุม
 • วางระบบน้ำบรรจุขวดปิดสนิท , ระบบกรองน้ำสำนักงาน และครัวเรือน
 • บริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ฯ ทุกชนิด พร้อมเอกสารรับรองสารกรอง
 • บริการล้างคืนสภาพ Filter Membrane 
 • ผู้แทนจำหน่าย : ปั้มน้ำ เคมีบำบัด ตู้กดน้ำสำนักงาน และอุปกรณ์กรองน้ำครบทุกรายการ
 • รองรับการให้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ SME โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
Top