ตู้เช่า : งานอีเว้นท์

บริการตู้เช่า ถังคว่ำ น้ำร้อน - น้ำเย็น พร้อมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิท 

  • งานเช่าตู้กดน้ำ อีเว้นท์ (Event)
  • งานเช่าตู้กดน้ำ สำนักงาน รายวัน รายเดือน รายปี
  • งานเช่าตู้กดน้ำ ในกิจกรรมต่างๆ
Top