งานประกอบปั้มชนยอย

งานประกอบปั้มชนยอย ทรานเฟอร์ปั้ม สำหรับส่งน้ำขึ้นชั้นดาดฟ้า พร้อมตู้ควบคุม รับขึ้นงานประกอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

Top